chart perski saluki - O RASIE - chart perski saluki!!! Młodzieżowe Zwycięstwo Świata`2003 !!!
dla charta perskiego saluki z polskiej hodowli p A. Piotrowskiej,
będącej w niemieckich rękach: VERDI KALIT Sannatis którego wujkiembył TARIG Sannatis, dziadkiem ChPl. BRAJAN SUREN Kambizes , a pradziadkiem ChPl. PERS SUREN Demos - gratuluję i bardzo jestem dumna.
Rodzice VERDI`ego to TANA Sannatis (siostra TARIGA ) i Qaalite Deniz Den el Riad .

*****

!!! Młodzieżowe Zwycięstwo Świata`2013 !!!


MŁODZIEŻOWE ZWYCIĘSTWO ŚWIATA 2013
dla charta perskiego saluki – 11-miesięcznej suki z polskiej hodowli Kambizes Pani Barbary Zemły,
będącej w rękach hodowcy ALISHA SAIDA Kambizes
Rodzice: matka Multi Ch Simhearth NASARI ojciec Feisal's FADIL FARIQ IBN SALAR
Gratulacje!!! Po 10 latach ponownie polska hodowla zdobyła Młodzieżowe Zwycięstwo Świata!